Integrace se službou Leady.cz

Služba Leady.cz identifikuje návštěvníky vašeho webu. Zároveň vám ukáže, co je zajímalo a zobrazí ověřené kontakty na ně. 

Díky integraci budou v CRM automaticky vznikat Leady s vyplněnými kontaktními údaji na klienty, kteří navštívili vaše stránky. V případě, že je návštěvník vašeho webu již evidovaný v adresáři RAYNETu, vznikne k němu Událost s doplňujícími informacemi.

Před zapnutím integrace si nejdříve vytvořte účet v Leady.cz. Po přihlášení do aplikace vygenerujte sledovací kód, který vložte do každé stránky sledovaného webu (vložení kódu udělejte sami nebo jej pošlete vašemu správci webu). Poté nastavte filtry, pomocí kterých vyberete vlastnosti návštěvníků webu, kteří vás budou zajímat. Poté přejděte do RAYNETu.

 

Integraci může zapnout administrátor přes Nastavení.

Toolbar_nastaveni.png

 

Vyberte Rozšíření > Leady.

leadycz_800px.png

 

Klikněte na tlačítko Přidat.

leadycz02.png

 

Vyplňte e-mail a heslo, kterými se přihlašujete do aplikace Leady, a klikněte na tlačítko Potvrdit.

leadycz03.png

 

Zobrazí se seznam webových stránek, které sledujete a jejich filtry. Zatržítkem vyberte filtry, které chcete přenášet do CRM. Zároveň k nim vyberte i vlastníka (uživatele CRM), pod kterým budou Leady vznikat.

Můžete vybrat i Zdroj, který bude u každého Leadu vyplněn. Zároveň můžete zatrhnout i možnost vytváření aktivit o návštěvě u klientů, které už máte ve svém adresáři evidované. Poté klikněte na tlačítko Uložit. Tím je integrace zapnutá.

leadycz05_800px.png

 

Jakmile přijde návštěvník na webovou stránku, kde je vložený sledovací kód, promítne se jeho návštěva do aplikace Leady.cz. Odtud se pak přenese do RAYNETu (pokud odpovídá vybraným filtrům), kde se automaticky založí Lead s informacemi, které má aplikace Leady k dispozici. 

Stejný Lead se nevytvoří znovu. Pouze se k němu přidá štítek s názvem filtru, kterému odpovídá. 

Pokud je návštěvníkem Klient, kterého máte evidovaného v adresáři, Lead se taktéž nevytvoří. Jen k němu vznikne realizovaná Událost

Používá technologie Zendesk