Verze 2.79

Datum vydání 11.12.2018

Seznam všech typů aktivit - přidán sloupec Trvání

Do seznamu u všech typů Aktivit je možné přidat sloupec Trvání. Sloupec má formát HH:MM. Sloupec je možné zapnout i v Historii Klienta.

Trv_n__v_aktivit_ch.png

Rozšíření filtru v Analýzách o parametr Bezpečnostní úroveň

Ve všech Analýzách je nyní možné filtrovat podle kritéria Bezpečnostní úroveň. Políčko Bezpečnostní úroveň se zobrazí po kliku na tlačítko Zobrazit více parametrů

Nov__filtr_Bezp.__rove_.png

GPS souřadnice u aktivity typu Schůzka a Událost

Nově je možné v CRM vyplnit GPS souřadnice u Schůzky a u Události

V aktivitě bez adresy lze GPS zadat ručně: 
Ru_n__zad_n__GPS_bez_adresy.png

Použitím U nich a U nás se GPS automaticky přenesou z Klienta: 

U_nich__U_n_s_-_automatick__dopln_n_.png
Pokud u Klienta nejsou vyplněné GPS, tak zůstanou i v aktivitě prázdné. Další změna u Klienta se již v aktivitě neaktualizuje.

Automaticky se také vyplňují GPS z našeptávače:

GPS_dopln_ny_z_na_ept_va_e.png
Je potřeba zvolit adresu přímo z našeptávače, při pouhém ručním zapsání adresy se GPS nevyplní. 

Při smazání adresy se smažou i GPS. Při zamčení záznamu, nebo pro role, co nesmí editovat záznamy, je k dispozici GPS mapa jen pro čtení adresy.

Konverze leadu - přenášení Volitelných polí a dalších parametrů

Dopracoval se převod Leadů tak, aby se přenášely všechny dostupné hodnoty.

Nově se přenáší Volitelná pole:

 • přenáší se jen ta volitelná pole, která jsou shodná podle názvu panelunázvu pole a typu pole (textové pole, roletka, číslo...),
  • roletky se ještě musí přesně shodovat hodnota; jinak se nové hodnoty v cílové roletce nevytváří.

Dále se nově přenáší do všech záznamů:

 • štítky,
 • kategorie
  • pouze, pokud stejnou kategorii obsahuje i cílový záznam (musí být stejná i velikost písmen). Pokud kategorie v cílovém záznamu neexistuje, nebo je zneplatněná, nepředvyplní se  žádná kategorie.

Do Klienta a Osoby se nově převádí:

 • Tel 2 a jeho Typ,
 • Email 2,
 • Fax,
 • Jiné kontakty.

Doplněna API dokumentace

 • Zápis produktů do ceníků umožňuje zapsat i Náklady, Jednotky i Popis produktu.
 • Přidán parametr pro vyfiltrování všech osob k vybrané firmě včetně těch s vedlejší vazbou.

 

Používá technologie Zendesk