Přejmenování číselníků Kategorie a Klasifikace

Většina názvů číselníků se nedá přejmenovat (např. Stav, Vztah, Zdroj, Vlastník ...). Výjimkou jsou ale číselníky Kategorie Klasifikace, jejichž názvy můžete upravit podle potřeby.

Tyto číselníky najdete u všech typů záznamů a u každého mohou mít jiné pojmenování.

Změnu názvů může udělat jen administrátor.

Pokud jím jste, klikněte v kterémkoli záznamu na název Kategorie (je podtečkovaný).

prejmenovani_800px.png

 

Napište nový název a potrvďte jej tlačítkem Změnit.

prejmenovani02.png

 

Hotovo :)

prejmenovani03_800px.png

 

Nový název se objeví v seznamovém pohledu, ve filtrech i v exportech.

Používá technologie Zendesk