Vazby mezi klienty

Vaši klienti mohou být mezi sebou různě propojeni. Vazbu mateřská a dceřiná společnost nebo jakýkoli jiný vztah zaevidujete v RAYNETu pomocí volitelného rozšíření.

Zapnutí tohoto rozšíření uděláte v Nastavení.

Toolbar_nastaveni.png

 

Klikněte na Rozšíření a vyberte Evidence vztahů mezi Klienty: mateřská a dceřiná společnost nebo volné propojení.

vazby_800px.png

 

Přidání nového panelu potvrďte tlačítkem Přidat.

vazby02_800px.png

 

V detailu klienta přiibude nový panel Propojení na jiné klienty. Pro vytvoření nového propojení klikněte na tlačítko Propojit na jiného klienta.

vazby03_800px.png

 

Vyberte, o jaké propojení se má jednat.

vazby04_800px.png

 

Vyberte klienta, se kterým chcete propojení nastavit, případně napište jakékoli info do poznámky, a potvrďte tlačítkem Uložit.

vazby05_800px.png

 

Mezi propojenými klienty můžete snadno překlikávat.

vazby07_800px.png

 

Díky tomuto propojení můžete sledovat prodeje také za celou skupinu klientů. V seznamovém pohledu klientů totiž najdete sloupec Prodáno ve skupině (pomocí malého zeleného plus na konci tabulky si můžete přidat ještě další sloupec Rozjednáno ve skupině). 

vazby06_800px.png

 

Stejné informace se dozvíte také v detailu kteréhokoli z propojených klientů.

vazby08_800px.png

 

 

Používá technologie Zendesk