Přidání, odebrání platby na faktuře, export faktury do PDF

Přidávání a odebírání platby je v CRM velmi jednoduché.

Přidání platby

Platbu k faktuře můžete přidat na jedno kliknutí. 

Poslouží k tomu tlačítko Přidat úhradu v detailu faktury.

uhrada_800px.png

 

Druhá varianta přidání platby je pomocí tlačítka Akce > Přidat úhradu.

uhrada_var2_800px.png

 

Potvrďte částku a datum platby.

uhrada02.png

 

V případě úhrady zálohové faktury rovnou vytvořte běžnou fakturu.

uhrada03.png

 

Běžná faktura je automaticky vystavena s vazbou na zálohovou fakturu, je označena jako uhrazená a ve výčtu položek obsahuje informaci o zaplacené záloze

uhrada04_800px.png 

 

Odebrání platby

Pokud se stane, že jste fakturu omylem uhradili, platbu jednoduše odeberete přes záložku Úhrady.

odebrani_800px.png

 

U platby kliknete na křížek, potvrdíte smazání a je hotovo :)

odebrani02_800px.png

 

Faktura je znovu označena jako neuhrazená

 

Export faktury do PDF

Vytvořenou fakturu vyexportujete do PDF přes tlačítko Akce > Export faktury pro zákazníka (PDF).

export_800px.png

 

Takto vyexportovanou fakturu můžete vytisknout, poslat svému zákazníkovi přes váš e-mail nebo můžete využít možnosti odeslání faktury přímo z RAYNETu. Více o odeslání faktury z CRM se dočtete zde.

Používá technologie Zendesk