Vytvoření faktury

Zálohovou fakturu nebo běžnou fakturu můžete v RAYNET CRM řešení vytvořit dvěma způsoby. Buď přímo ze seznamového pohledu faktur nebo z detailu Obchodního případu

Vytvoření faktury ze seznamového pohledu faktur

V hlavním menu klikněte na položku Fakturace a vyberte, zda chcete vytvořit zálohovou nebo běžnou fakturu.

vytvoreniLV_800px.png

 

V seznamovém pohledu klikněte na tlačítko Nový.

vytvoreniLV02_800px.png

 

Vyberte Odběratele, případně upravte ostatní údaje a klikněte na tlačítko Uložit & Otevřít

vytvoreniLV03.png

 

Přidejte Produkty a na závěr zálohovou fakturu uložte.

vytvoreniLV04_800px.png

 

Vytvořenou fakturu najdete v seznamu faktur a zároveň i v Historii daného zákazníka.

 

Vytvoření faktury z detailu Obchodního případu

detailu obchodního případu klikněte na tlačítko Akce > Vytvořit fakturu > vyberte typ faktury.

vytvoreniOP_800px.png

 

Klikněte na tlačítko Uložit & Otevřít, případně upravte fakturační údaje. Odběratel už je vyplněný podle vazby v obchodním případu.

vytvoreniLV03.png

 

Produkty jsou překopírovány podle těch, které jste vložili do obchodního případu. Nakonec fakturu uložte.

vytvoreniOP03_800px.png

 

Vytvořenou fakturu najdete v seznamu faktur a zároveň i v Historii daného zákazníka.

Používá technologie Zendesk