Verze 2.77.1

Datum vydání verze: 23.8. 2018

 

1. Fakturu je možné vytvořit nově i z Objednávky:

OBJ_-_nov__tla__tka_v_menu.png

  • Do vytvořené faktury se pak přenášejí Fakturační a Dodací údaje nastavené u Objednávky.

2018-08-24_14h29_30.png

 

2. V Nastavení fakturačního modulu si můžete nastavit Způsob zaokrouhlování celkové částky, buď:

  • vždy nahoru
  • matematicky (tj. od 0,1-0,4 vždy dolů a od 0,5-0,9 vždy nahoru)
  • vždy dolů

zaokrouhlov_n_.png

  • Výchozí nastavení pro zaokrouhlování je vždy dolů.

 

3. Fakturační modul - v Nastavení najdete nové Šablony textů pro Opravný doklad a Dodací list. Jde o jakýsi vzor, který když si vyplníte tak se objeví na všech Opravných dokladech i Dodacích listech.

Nastaven__-_nov___ablony_text_.png

 

4. Vytvoření faktury pro přenesenou daňovou povinnost (používá se ve stavebnictví).

Menu_b__n__faktury.png

Používá technologie Zendesk