Verze 2.72

Datum vydání: 23.2.2018

Duplikace Nabídky a Objednávky k jinému Klientovi

  • "Vzorovou" Nabídku nebo Objednávku je nově možné použít pro jiného Klienta přes tlačítko Akce > Duplikovat k jinému klientovi.
  • Zduplikovanou Nabídku/Objednávku je možné přiřadit k novému nebo už existujícímu Obchodnímu případu.
  • Při duplikaci je možné zvolit, jestli chcete Duplikovat přílohy nebo duplikovat bez příloh.
duplikace_nab_dky.png
 
 

 

Výběr viditelných sloupců

  • Ve všech seznamových pohledech v CRM je nově přehlednější panel pro výběr sloupců, které chcete zobrazovat.
  • Ty sloupce, které zatrhnete, si bude pro příště prohlížeč pamatovat.
v_b_r_sloupc_.png
 
 

 

Detail Obchodního případu - tlačítko Přidat záznam

  • Přes tlačítko Přidat záznam je možné na Obchodní případ napojit Projekt nebo vystavit Běžnou nebo Zálohovou fakturu.
p_idat_z_znam.png
 
 

 

QR kód u faktur

  • Při naskenování QR kódu ve Faktuře se nově automaticky nastaví datum splatnosti na aktuální datum (popřípadě nejbližší pracovní den). Do QR kódu se nevkládá datum splatnosti, jak tomu bylo dříve.

 

Kategorie prohry je nově povinná

  • Výchozí kategorii prohry uložíte přes Nastavení > Číselníky > Obchodní případy > Kategorie prohry - Výchozí sloupec pak svítí zeleně.
Povinn__Kategorie_prohry.png
 
Nastaven____seln_ku_-_sloupec_V_choz_.png
 
 
Používá technologie Zendesk