Verze 2.61

Datum vydání: 21.9.2016

Oprávnění jednotlivých uživatelů CRM bylo rozšířeno o Zákaz mazání záznamů.

 

Úpravy při evidování Klienta jako Fyzické osoby:

  • Při vytváření nového Klienta můžete vybrat, zda chcete založit fyzickou osobu.
 
  • V rámci importu nových klientů můžete určit, který klient se má vytvořit jako fyzická osoba.

 
  • V detailu Klienta (fyzické osoby) je možné evidovat kontakty na sociální sítě a druhou e-mailovou adresu

 
  • V detailu Klienta (fyzické osoby) je možné evidovat Oslovení.

 
  • Pokročilém filtru Klientů si můžete vybrat, jestli chcete klienty filtrovat i mezi fyzickými osobami nebo ne.

 

Přidávání participantů do aktivit je upraveno do jednoho společného okna. Stačí napsat název/jméno participanta a vybrat si, koho chcete do aktivity přidat (klienta, kontaktní osobu nebo lead). 

 

Úpravy v Analýzách:

  • V tabulce analýzy Pipeline byly přidány sloupce Zisk Pravděpodobnost.

 
  • Analýzy Vývoj prodeje, Prodej dle produktů, Prodej dle obchodníků zobrazují hodnoty po týdnech.

 
  • Tabulka analýzy Počet realizovaných aktivit zobrazuje součet všech aktivit za jednotlivé uživatele.

 

Dokumentech je možné mazat starší verze přiloženého souboru.

 

Vylepšení evidování celodenní aktivity

 

V seznamu Produktů lze hromadně měnit data platností produktů.

 

Ve volitelném poli velké textové pole byl rozšířen prostor pro psaní textu.

V případě, že volitelná pole obsahují více než 20 položek (řádků), vznikne v detailu záznamu nová záložka Volitelná pole, kde budou všechna volitelná pole zobrazena ve dvou sloupcích.

 

Pokročilém filtru přehledu Aktivit je možné si vybrat, jaký typ aktivity chcete filtrovat.

 

Do seznamového pohledu Obchodních případů lze přidat volitelný sloupec pro zobrazení celkové ceny včetně DPH > sloupec Celkem s daní.

 

V seznamovém pohledu Aktivit se zobrazuje vazba na obchodní případ, pokud je aktivita na obchodní případ napojená.

 

Pokročilý filtr Aktivit umožňuje filtrování aktivit podle konkrétního obchodního případu, na který jsou aktivity napojeny.

 

Do Dodacího listu lze psát poznámky, které se zobrazí právě jen v exportu dodacího listu.

 

Pokročilý filtr Obchodních případů je rozšířen o pole k filtrování Participantů obchodních případů.

 

detailu Nabídky a Objednávky se zobrazuje hodnota předpokládaných nákladů a zisku.

 

U klientů propojených vazbou mateřských a dceřinných firem (nebo volným propojením), se zobrazují rychlé analýzy za celou skupinu.

 

Souhrnné prodeje mateřských a dceřiných společností je možné přidat i jako volitelné sloupce do seznamového pohledu klientů.

 

Rozšíření dokumentace API o:

  • vytváření vazeb matka - dcera
  • aktualizaci leadů a jejich mazání
Používá technologie Zendesk