Přenesená daňová povinnost na faktuře

Stavební firmy často vystavují faktury, kde plátcem DPH je zákazník. Faktura je vystavena bez vyčíslení DPH a v poznámce je uveden text, že daň odvádí zákazník.

Pokud takovou fakturu potřebujete v CRM systému vytvořit, postupujte takto:

  •  V Nastavení Fakturačního modulu je třeba mít zapnuté, že jste Plátce DPH (cesta je Nastavení > Rozšíření > Fakturační modul > Plátce DPH).

P_i_zapl_m_pl_tci_DPH.png

  • A v případě, že nejste plátci DPH klikněte na faktuře na tlačítko Akce > Nastavení > Nastavit Plátce --> Ano a nastavte to pro konkrétní fakturu.
  • Potom vyberete z Nastavení faktury > Nastavit režim přenesení daňové povinnosti.

Menu_b__n__faktury.png

A zatrhněte, že má být faktura v Režimu přenesení daňové povinnosti.

Okno_nastaven_.png

Po zapnutí se u celé faktury vynuluje DPH u všech položek faktury a do exportu se přidá text, že je faktura v režimu přenesení daňové povinnosti.

 

Hotovo :)

Teď už stačí fakturu přímo z CRMka odeslat klientovi přes tlačítko Odeslat fakturu emailem.

2018-08-28_14h14_55.png

Používá technologie Zendesk