Verze 2.55

Datum vydání: 29.1.2016

Do CRM systému je možné importovat Produkty/Ceníky pomocí XLSX šablony (šablonu si můžete stáhnout z Nastavení). Tímto způsobem lze už vytvořené produkty zároveň aktualizovat

 

Při založení Ceníku v jiné než výchozí měně, budou všechny přidané Produkty automaticky přepočteny kurzem vůči dané měně.

 

Nové grafické rozhraní pro import záznamů do RAYNETu.

 

Klienty, Kontaktní osoby, Leady a Obchodní případy je možné obarvovat pomocí Kategorií.

 

Do Faktury se z Obchodního případu přenáší sleva.

 

Fakturu, která je založena z Obchodního případu, najdete v Historii daného Obchodního případu. Zároveň se kód obchodního případu zobrazí i na faktuře.

 

Obchodní případy je možné vyexportovat do účetních programů MoneyS3 nebo Pohoda.

 

Ve Fakturačním modulu můžete nastavit počet desetinných míst, která se budou zobrazovat na faktuře.

 

Platební podmínky zadané v detailu Klienta se přenáší i do vystavované faktury.

 

Do Historie Obchodního případu bylo přidáno tlačítko pro export Participantů do XLS.

 
 

V detailu Hromadného e-mailu se zobrazují informace o Doručení e-mailu a případném Odhlášení kontaktu z odebírání dalších kampaní.

 

Při exportu kontaktů do Quandy je možné si vybrat, zda se štítky přenesou podle štítků vytvořených v CRM, nebo je zadáte ručně.

 
 

Při plánování aktivity na státní svátek se zobrazí ikona, která na to upozorní.

 
 

V seznamových pohledech je možné seskupovat záznamy podle štítku (pokud je u jednoho záznamu štítků více, seskupí se podle písmene prvního štítku).

 
 

Pokročilý filtr Leadů je doplněn o Chytré filtry.

 

Rozšíření dokumentace k API o možnost přidávání Štítků k Leadům.

Používá technologie Zendesk