Synchronizace s účetním systémem POHODA

Z RAYNET CRM můžete odesílat informace o obchodních případech do účetního systému POHODA, ve kterém budou vznikat přijaté objednávky. A díky tomu ušetříte čas s přepisováním záznamů z jednoho systému do druhého :)

A jak to vlastně funguje:

  • synchronizovat můžete každý Obchodní případ (ať už z detailu konkrétního obchodního případu nebo celý seznamový pohled). Pokud chcete synchronizovat pouze obchodní případy, které jsou ve stavu Výhra, použijte filtr Stav.
  • vyexportováním detailu obchodního případu vznikne soubor s příponou .xph, v případě exportu seznamového pohledu obchodních případů dostanete soubor s příponou .xml, který vložíte do účetnictví. Po dokončení průvodce importem souboru bude v systému POHODA založena přijatá objednávka.
  • během importu se kontroluje shoda kontaktních údajů s těmi, které jsou evidovány v účetnictví. V případě odlišností je možné si vybrat, která data se přenesou.
  • pokud obchodní případ obsahuje Produkty, které se shodují s produkty evidovanými v účetnictví, odepíše se produkt i ze stavu skladových zásob.

Zapnutí synchronizace může udělat pouze administrátor.

Export může dělat každý uživatel, který má oprávnění exportovat záznamy. 

Import souboru do systému POHODA může udělat pouze ten, kdo má tento systém na svém počítači nainstalovaný. Samozřejmě je možné vyexportované soubory posílat e-mailem tomu, kdo je může do účetnictví naimportovat.

Zapnutí synchronizace

V pravém horním rohu klikněte na Nastavení.

 

Z levého menu vyberte Rozšíření > Účetní programy > POHODA.

pohoda01_800px.png

 

Klikněte na tlačítko Přidat.

pohoda01_02.png

 

Od této chvíle přibyla do detailu Obchodního případu možnost exportu do ekonomického systému POHODA. 

Přenesení Obchodního případu

detailu Obchodního případu, který chcete přenést do systému POHODA, nebo ze seznamového pohledu obchodních případů, klikněte na tlačítko Akce - Export a zvolte Ekonomický systém POHODA.

Vyexportovaný soubor má ve svém názvu kód obchodního případu a příponu .xph.

Pokud máte na svém počítači nainstalovaný ekonomický systém, můžete import spustit kliknutím na vyexportovaný soubor.

Otevře se průvodce importem. 

Pokud jsou kontaktní údaje společnosti evidované v RAYNETu shodné s těmi, které jsou v účetnictví, stačí kliknout na tlačítko Dokončit a import je hotový.

 

V případě, že se kontaktní údaje neshodují, můžete si vybrat, které kontakty se objednávku přenesou. 

 

Společně s kontaktními údaji se kontroluje i informace o importovaných produktech. Aby se produkty odečítaly ze skladových zásob, je třeba mít tyto produkty evidovány v RAYNETu pod stejnými kódy, pod jakými jsou evidovány v ekonomickém systému.

V případě, že se kód produktu shoduje, ale název nebo cena produktu se liší, opět je možné si vybrat, které hodnoty se do ekonomického systému přenesou.

 

Pokud se přenáší produkty, které nejsou v ekonomickém systému evidovány, přenesou se jako položky bez vazby na sklad, tzn. nevznikne nová položka v zásobách, ani nebude od žádného stavu zásob odečtena

 

Po dokončení importu vznikne v ekonomickém systému přijatá objednávka.

 

Jakmile z přijaté objednávky vytvoříte fakturu, dojde k odečtení stavu zásob na skladě.

Používá technologie Zendesk