Hromadný import/aktualizace Produktů a Ceníků

Produkty dopřesňují hodnotu celého Obchodního případu. Díky jejich používání, můžete analyzovat, jak se který produkt prodává. Proto je dobré s nimi v rámci CRM pracovat :)

Všechny vaše služby a zboží dostanete do RAYNETu hromadně prostřednictvím importní šablony, která je ve formátu XLSX. 

Šablonou je možné vložit do CRM nové produkty, ale také aktualizovat už vytvořené produkty a zařazovat je do Ceníků.

Najednou je možné naimportovat/aktualizovat 5 000 záznamů.

Import/aktualizaci produktů může udělat pouze administrátor.

 

Import Produktů

Pro import klikněte na tlačítko Nastavení.

Toolbar_nastaveni.png

 

Z levého menu vyberte Import dat z XLSX > Import Produktů.

import_800px.png

 

Stáhněte importní šablonu.

import02_800px.png 

Návod na vyplnění najdete přímo v šabloně. 

 

Vyplněnou šablonu uložte a nahrejte zpátky do RAYNETu.

import03_800px.png

 

Proběhne kontrola importovaných dat. V případě, že se v souboru vyskytují chyby, klikněte na zobrazit seznam chyb.

import04_800px.png

 

Uvidíte, o jakou chybu se jedná, a na kterém řádku se nachází.

 

Chybu opravte, soubor uložte a znovu nahrejte do RAYNETu. Když je soubor bez chyb, klikněte na tlačítko Spustit import

import05_800px.png

 

Pokud se v souboru budou i nadále vyskytovat chyby, které neopravíte, a přesto kliknete na tlačítko Spustit import, do RAYNETu se naimportují pouze ta data, která jsou bez chyby.

 

Aktualizace Produktů

Produkty, které už máte v RAYNETu zaevidované, můžete hromadně aktualizovat. Postupujte úplně stejně, jako při importu nových produktů.

Klikněte na Nastavení > Import dat z XLSX > Import produktů.

Stáhněte importní šablonu, ve které už budou vloženy produkty, které aktuálně máte v RAYNETu.

 

V případě, že jsou produkty zařazeny do Ceníků, najdete jednotlivé ceníky na konci tabulky.

 

V první hranaté závorce je uveden kód ceníku, za ním je název ceníku a v poslední hranaté závorce je měna ceníku. Tyto údaje není možné měnit. Pouze můžete jednotlivé produkty přidávat do těchto ceníků a přidávat jim ceníkové ceny.

 

U produktů můžete editovat hodnoty ve všech sloupcích s výjimkou sloupce Kód. Pokud upravíte kód, vznikne nový produkt. 

Po vyplnění šablony soubor uložte a nahrejte do RAYNETu. Proběhne kontrola importovaných dat. V případě, že je vše v pořádku, dokončete import tlačítkem Spustit import.

Pokud se v souboru vyskytují chyby, klikněte na zobrazit seznam chyb. Chyby opravte, souboru uložte a nahrejte zpět do RAYNETu. 

V případě, že chyby neopravíte, a přesto kliknete na tlačítko Spustit import, do RAYNETu se naimportují pouze ta data, která jsou bez chyby.

 

Smazání importu

Pokud jste šablonu nevyplnili dobře a naimportovali jste si data špatně, můžete je snadno smazat. Smazání provedete opět v Nastavení > Import dat z XLSX > Smazat import.

smazani_importu_800px.png

 

Stačí už jen vybrat typ záznamů, který chcete odstranit (Klienty a Kontaktní osoby, Leady nebo Produkty) a pod jakým štítkem (při každém importu dostávají záznamy štítek s datem a číslem importu; štítek najdete v detailu Produktu v levém dolním rohu). Dojde ke smazání všech produktů, které nejsou použity v žádném Obchodním případu, Nabídce ani Objednávce.

smazani_importu.png

 

Používá technologie Zendesk