Změna jazyka

Každý uživatel RAYNET CRM si může vybrat jazyk, ve kterém bude v aplikaci pracovat. Na výběr jsou tyto varianty:

  • čeština
  • slovenština
  • angličtina

Každý z uživatelů může mít nastavený jiný jazyk. Např. 3 budou mít zvolenou češtinu, 2 budou mít slovenštinu a jeden kolega bude pracovat v angličtině. Všichni dohromady jsou přihlášeni v jednom společném CRM, ale každému se zobrazuje text v jiném jazyce :)

Jazyk si může změnit uživatel sám za sebe nebo jej změní administrátor

Změna jazyka uživatelem (sám za sebe)

Klikněte na své jméno v pravém horním rohu.

 

Klikněte na tlačítko Změnit lokalizaci.

 

Vyberte jazyk a vše potvrďte tlačítkem Uložit.

 

Aby se změna jazyka projevila, je třeba se znovu přihlásit.

 

Změna jazyka administrátorem

Pokud jste administrátor, můžete změnit jazyk kterémukoliv uživateli.

Klikněte na tlačítko Nastavení.

 

V levém menu vyberte položku Správa uživatelů a klikněte na uživatele, u kterého chcete jazyk změnit. 

 

Klikněte na tlačítko Změnit lokalizaci.

 

Vyberte nový jazyk a změnu potvrďte tlačítkem Uložit

 

Po uložení změny jazyka se uživateli objeví dotaz ohledně opětovného přihlášení. Aby se jazyk aplikace změnil, musí se uživatel znovu přihlásit.

Používá technologie Zendesk