Hromadný import Leadů

Leady jsou kontakty, o kterých nic moc nevíte. Můžete je mít sesbírané z webu nebo různých jiných katalogů. Ale protože nevíte, co z nich může být (co se z těchto kontaktů může vyklubat), není vhodné je evidovat mezi ostatními Klienty. Díky importní šabloně si je tak můžete najednou zaevidovat mezi Leady

Import Leadů může provést pouze Administrátor. Najednou je možné naimportovat až 5000 záznamů.

Pro import klikněte na tlačítko Nastavení.

 

Z levého menu vyberte položku Import Leadů z XLSX

 

Stáhněte si importní šablonu a vyplňte ji dle návodu, který naleznete uvnitř šablony. Každá buňka může obsahovat text (hodnotu) s maximální délkou 255 znaků.

 

Vyplněnou šablonu nahrajte zpátky do RAYNETu.

 

Po nahrání vyplněné šablony se zobrazí validace importovaných dat a případný počet chyb.

Kliknutím na tlačítko zobrazit seznam chyb uvidíte, o jakou chybu se jedná a na kterém řádku se nachází.

 

Chyba je konkrétně na 15. řádku v importní šabloně.

 

Chybu opravte, soubor uložte a znovu nahrajte do RAYNETu. Pokud je importní soubor bez chyb, klikněte na tlačítko Spustit import.

 

V případě, že se v souboru budou i nadále vyskytovat chyby, které neopravíte, a přesto kliknete na tlačítko Spustit import, do RAYNETu se naimportují pouze ta data, která jsou bez chyby.

Používá technologie Zendesk