Hromadný import Leadů

Leady jsou kontakty, o kterých nic moc nevíte. Můžete je mít sesbírané z webu nebo různých jiných katalogů. Ale protože nevíte, co z nich může být (co se z těchto kontaktů může vyklubat), není vhodné je evidovat mezi ostatními Klienty. Díky importní šabloně si je tak můžete najednou zaevidovat mezi Leady

Import Leadů může provést pouze Administrátor. Najednou je možné naimportovat až 1000 záznamů.

Pro import klikněte na tlačítko Nastavení.

 

Z levého menu vyberte položku Import dat z XLSX a klikněte na Import Leadů

import_800px.png

 

Stáhněte importní šablonu a vyplňte ji dle návodu, který naleznete uvnitř šablony. Každá buňka v šabloně může obsahovat text nebo číslo s maximální délkou 255 znaků.

import03_800px.png

 

Vyplněnou šablonu nahrejte zpátky do RAYNETu.

import04_800px.png

 

Po nahrání vyplněné šablony proběhne kontrola importovaných dat a zobrazí se případný počet chyb.

Kliknutím na tlačítko zobrazit seznam chyb uvidíte, o jakou chybu se jedná a na kterém řádku se nachází.

import05_800px.png

 

Chyba je konkrétně na 15. řádku v importní šabloně.

import06.png

 

Chybu opravte, soubor uložte a znovu nahrejte do RAYNETu. Pokud je importní soubor bez chyb, klikněte na tlačítko Spustit import.

import07_800px.png

 

V případě, že se v šabloně budou i nadále vyskytovat chyby, které neopravíte, a přesto kliknete na tlačítko Spustit import, do RAYNETu se naimportují pouze ta data, která jsou bez chyby.

Každý naimportovaný záznam dostane automaticky přidělený štítek  s datem a číslem importu. Podle tohoto štítků pak můžete leady filtrovat.

import08_800px.png

 

Používá technologie Zendesk