Hromadný import Leadů

Leady jsou kontakty, o kterých nic moc nevíte. Můžete je mít sesbírané z webu, různých databázových katalogů nebo veletrhů. Ale protože nevíte, jestli to jsou relevantní kontakty a jestli s nimi uzavřete někdy nějaký obchod (nevíte, co se z těchto kontaktů může vyklubat), není vhodné je zařadit do CRM mezi Klienty. Díky importní šabloně si je tak můžete najednou zaevidovat mezi Leady

Import Leadů provádí pouze Administrátor. Najednou je možné naimportovat až 5000 záznamů.

Pro import klikněte na tlačítko Nastavení.

Toolbar_nastaveni.png

 

Z levého menu vyberte položku Import dat z XLSX a klikněte na Import Leadů

import_800px.png

 

Stáhněte importní šablonu a vyplňte ji dle návodu, který naleznete uvnitř šablony. Každá buňka v šabloně může obsahovat text nebo číslo s maximální délkou 255 znaků.

import03_800px.png

 

Vyplněnou šablonu nahrejte zpátky do RAYNETu.

import04_800px.png

 

Po nahrání vyplněné šablony proběhne kontrola importovaných dat a zobrazí se případný počet chyb.

Kliknutím na tlačítko zobrazit seznam chyb uvidíte, o jakou chybu se jedná a na kterém řádku se nachází.

import05_800px.png

 

Chyba je konkrétně na 15. řádku v importní šabloně.

import06.png

 

Chybu opravte, soubor uložte a znovu nahrejte do RAYNETu. Pokud je importní soubor bez chyb, klikněte na tlačítko Spustit import.

import07_800px.png

 

V případě, že se v šabloně budou i nadále vyskytovat chyby, které neopravíte, a přesto kliknete na tlačítko Spustit import, do RAYNETu se naimportují pouze ta data, která jsou bez chyby.

Každý naimportovaný záznam dostane automaticky přidělený štítek  s datem a číslem importu. Podle tohoto štítků pak můžete leady filtrovat nebo mazat.

import08_800px.png

 

Smazání importu

Pokud jste šablonu nevyplnili dobře a naimportovali jste si data špatně, můžete je snadno smazat. Smazání provedete opět v Nastavení > Import dat z XLSX > Smazat import.

smazani_importu_800px.png

 

Stačí už jen vybrat typ záznamů, který chcete odstranit (Klienty a Kontaktní osoby, Leady nebo Produkty) a pod jakým štítkem (při každém importu dostávají záznamy štítek s datem a číslem importu). Dojde ke smazání všech záznamů, na které nejsou napojeny žádné další záznamy. 

import02.png

 

Import do volitelných polí

Pokud už jste začali u Leadů využívat volitelná pole, můžete přes importní šablonu naimportovat údaje také do těchto políček. Importní šablonu nelze využít k aktualizaci stávajících záznamů jen o údaje ve volitelných polích. Vždy je třeba importovat nové leady.

Volitelná pole nejdříve vytvořte a poté stáhněte importní šablonu. Sloupce s volitelnými poli najdete v šabloně na konci tabulky.

 

Používá technologie Zendesk