Vývoj zisku

Analýzy v CRM tvoří data z obchodních případů (výjimkou je analýza Počet realizovaných aktivit, kterou tvoří aktivity). Proto, abyste získali reálný pohled na celý váš obchod, je třeba pracovat s obchodními případy. Analýzy jsou on-line, tzn. aktualizují se ihned po založení obchodního případu. 

Jak vidí analýzy jednotliví uživatelé podle rolí a oprávnění, které mají nastaveny?

Vývoj zisku

Vývoj zisku ukazuje součty všech vyhraných obchodních případů za dané období snížených o náklady. Analýza seskupuje všechny obchodní případy, které máte ve stavu Výhra.

Abyste mohli využívat tuto analýzu, je třeba v obchodních případech nebo produktech evidovat náklady.

Na první pohled připomíná Vývoj zisku analýzu Vývoj prodeje. Nicméně ve Vývoji zisku uvidíte hodnotu obchodního případu sníženou právě o nákladovou položku. 

Vývoj zisku najdete v hlavním menu pod položkou Analýzy.

 

Díky této analýze uvidíte, jak se vám nebo celému obchodnímu týmu v jednotlivých měsících dařilo co do hodnoty zisku.

 

V záložce Tabulka uvidíte přehled všech obchodních případů, které vývoj zisku tvoří. Dvojklikem na řádek se dostanete do detailu daného obchodního případu.

 

Kliknutím na tlačítko Export dostanete celou tabulku do Excelu (pro případ že byste potřebovali s daty tvořit další analýzy).

Tlačítkem Vytisknout si můžete graf i tabulku hodit na papír :)

 

Filtrování 

V grafu i v tabulce můžete filtrovat.

Pro podrobnější filtrování použijte různé kombinace položek filtru.

 

Pokud budete filtrovat podle stálých kritérií, kombinaci položek filtru uložte

Nový filtr pojmenujte, ať víte, podle čeho vlastně filtrujete :)

 

Kdykoli analýzu rozkliknete, můžete vlastní filtr použít.

Používá technologie Zendesk