Verze 2.42

Datum vydání: 18.12.2014

Přejmenování položek Adresáře:
Firmy -> Klienti
Osoby -> Kontaktní osoby
Zájemci -> Leady

 

Hromadné změny položek v seznamových pohledech (Stav, Vztah, Rating, Kategorie, Klasifikace, Vlastník atd.)

 

Integrace s aplikací Quanda (aplikace pro hromadné odesílání e-mailů)

 

Vizualizace aktuálního času v kalendáři

 

Přejmenování akcí pro uložení záznamu:
Uložit -> Uložit & Otevřít
Uložit & Zavřít -> Uložit

 

Nastavení výchozí adresy (kontaktní adresy) v detailu Klienta (zda se má jako kontaktní adresa zobrazovat sídlo nebo jiná adresa)

 

Evidování narozenin uživatelů CRM

 

E-mailová notifikace o připomenutí začátku aktivity obsahuje kontaktní údaje na osobu (klienta, lead), se kterou je aktivita naplánována

 

Při převodu Leadu se přenáší i atribut Zdroj kontaktu

 

Export Klientů do XLSX je doplněný o údaje DIČ, Právní forma, Zaměstnanců, Bankovní spojení, Platební podmínky, Plátce DPH

 
Používá technologie Zendesk