Hromadný import Klientů a Kontaktních osob do Adresáře

Pokud chcete zadat do RAYNETu více svých zákazníků najednou, využijte k tomu importní šablonuImportní šablona slouží k přenesení adresářových dat, Klientů a Kontaktních osob, do CRM. Import dat může provést pouze Administrátor.

Klikněte na tlačítko Nastavení.

Toolbar_nastaveni.png 

 

Z levého menu klikněte na položku Import dat z XLSX a vyberte šablonu, která vám bude nejvíce vyhovovat (záleží na struktuře vašich dat).

První šablona umožňuje nahrát maximálně 6 Kontaktních osob k jednomu Klientovi. Ve druhé šabloně omezení na počet Kontaktních osob u jednoho Klienta není žádné. Můžete tak nahrát kolik Kontaktních osob chcete.

import_800px.png

 

Stáhněte importní šablonu a vyplňte ji dle návodu, který naleznete uvnitř šablony. Každá buňka může obsahovat text (hodnotu) s maximální délkou 255 znaků. Vyplněnou šablonu uložte a nahrajte zpět do RAYNETu.

 

Po nahrání vyplněné šablony se zobrazí kontrola nahrávaných dat a případný počet chyb.

 

Zde vidíte seznam chyb a jejich umístění v šabloně.

 

Chyby v importní šabloně opravte, soubor uložte a znovu nahrajte do RAYNETu. 

 

Pokud je importní soubor bez chyb, klikněte na tlačítko Spustit import.

V případě, že se v souboru budou i nadále vyskytovat chyby, které neopravíte, a přesto kliknete na tlačítko Spustit import, do CRM se naimportují pouze ta data, která jsou bez chyby

Najednou je možné importovat max. 5000 klientů.

 

Smazání importu

Pokud jste šablonu nevyplnili dobře a naimportovali jste si data špatně, můžete je snadno smazat. Smazání provedete opět v Nastavení > Import dat z XLSX > Smazat import.

smazani_importu_800px.png

 

Stačí už jen vybrat typ záznamů, který chcete odstranit (Klienty a Kontaktní osoby, Leady nebo Produkty) a pod jakým štítkem (při každém importu dostávají záznamy štítek s datem a číslem importu). Dojde ke smazání všech záznamů, na které nejsou napojeny žádné další záznamy. 

smazani_importu02.png

 

Import do volitelných polí

Pokud už jste začali u Klientů nebo Kontaktních osob využívat volitelná pole, můžete přes importní šablonu naimportovat údaje také do těchto políček. Import do volitelných polí je možný jen u nově nahrávaných záznamů. Šablonu tedy nelze použít jako aktualizační k už existujícím záznamům.

Volitelná pole nejdříve vytvořte a poté stáhněte importní šablonu. Sloupce s volitelnými poli najdete na konci tabulky.

import02_800px.png

import_800px.png

Používá technologie Zendesk