Přehled Akcí u Produktu

Duplikovat

Nový záznam Produktu se stejnými informacemi vytvoříte stiskem volby Duplikovat. Duplikovaný Produkt můžete libovolně upravovat. Akci Duplikovat nemohou provést uživatelé s rolí Obchodník

Exportovat

Tlačítko Exportovat slouží pro uložení záznamu Produktu do počítače ve formátu PDF.

Bezpečnost

Stisknutím tlačítka Bezpečnost se vám zobrazí okno se systémovými informacemi o Produktu. Dozvíte se z něj, kdo a kdy jej vytvořil nebo upravil.

Aktualizovat záznam

Může se stát, že se záznamem současně pracují různí uživatelé. Provedením akce Aktualizovat se zobrazí aktuální podoba Produktu i se změnami, které v něm mezitím provedl jiný uživatel.

Zneplatnit

Stiskem volby Zneplatnit docílíte toho, že záznam daného Produktu nebude v seznamu produktů dále viditelný. V CRM ale bude stále uložen. Pokud chcete v seznamu zobrazit i zneplatněné Produkty, klikněte na tlačítko Zobrazit i neplatné, které najdete v záhlaví seznamu produktů.                                

Smazat

Záznam Produktu bude po odmazání všech vazeb z CRM trvale odstraněn.

 
Používá technologie Zendesk