Přehled Akcí u Produktu

CRM umožňuje vytvářet na Produktech několik akcí:

Duplikovat

Nový záznam Produktu se stejnými informacemi vytvoříte stiskem volby Duplikovat. Duplikovaný Produkt můžete libovolně upravovat.

Exportovat

Tlačítko Exportovat slouží pro uložení záznamu Produktu do počítače ve formátu PDF.

Bezpečnost

Stisknutím tlačítka Bezpečnost se vám zobrazí okno se systémovými informacemi o Produktu. Dozvíte se z něj, kdo a kdy jej vytvořil nebo upravil.

Aktualizovat záznam

Může se stát, že se záznamem současně pracují různí uživatelé. Provedením akce Aktualizovat se zobrazí aktuální podoba Produktu i se změnami, které v něm mezitím provedl jiný uživatel.

Zneplatnit

Stiskem volby Zneplatnit docílíte toho, že záznam daného Produktu nebude v seznamu produktů dále viditelný. V CRM ale bude stále uložen. Pokud chcete v seznamu zobrazit i zneplatněné Produkty, klikněte na tlačítko Zobrazit i neplatné, které najdete v záhlaví seznamu produktů.                                

Smazat

Záznam Produktu bude po odmazání všech vazeb z CRM trvale odstraněn.

 
Používá technologie Zendesk