Vývoj prodeje

Analýzy tvoří data z obchodních případů (výjimkou je analýza Počet realizovaných aktivit, kterou tvoří aktivity). Proto, abyste získali reálný pohled na celý váš obchod, je třeba pracovat s obchodními případy. Analýzy jsou on-line, tzn. aktualizují se ihned po založení obchodního případu. 

Jak vidí analýzy jednotliví uživatelé podle rolí a oprávnění, které mají nastaveny?

Vývoj prodeje

Vývoj prodeje ukazuje součty všech vyhraných obchodních případů za dané období. Analýza seskupuje všechny obchodní případy, které máte ve stavu Výhra.

V analýze se zobrazují celkové hodnoty obchodního případu bez ohledu na náklady (někdo totiž nemusí náklady v RAYNET CRM evidovat). Pokud ale s náklady pracujete a zajímá vás vývoj prodeje co do hodnoty zisku, zvolte analýzu Vývoj zisku.

Vývoj prodeje najdete v hlavním menu pod položkou Analýzy.

 

Díky této analýze uvidíte, jak se vám nebo celému obchodnímu týmu v jednotlivých měsících dařilo.

 

V záložce Tabulka uvidíte přehled všech obchodních případů, které vývoj prodeje tvoří. Dvojklikem na řádek se dostanete do detailu daného obchodního případu.

 

Kliknutím na tlačítko Export dostanete celou tabulku do Excelu (pro případ že byste potřebovali s daty tvořit další analýzy).

Tlačítkem Vytisknout si můžete graf i tabulku hodit na papír :)

 

Filtrování 

V grafu i v tabulce můžete filtrovat.

Pro podrobnější filtrování použijte různé kombinace položek filtru.

 

Pokud budete filtrovat podle stálých kritérií, kombinaci položek filtru uložte

Nový filtr pojmenujte, ať víte, podle čeho vlastně filtrujete :)

 

Kdykoli analýzu rozkliknete, můžete vlastní filtr použít.

Používá technologie Zendesk