Založte první obchodní případ

K evidování obchodu se v RAYNET Cloud CRM využívají Obchodní případy. Obchodní případ založte vždy, když se začnete se svým zákazníkem bavit o jakékoli obchodní příležitosti. Pomocí stavů obchodního případu můžete vyjádřit, v jaké fázi obchodování zrovna jste. 

Evidencí Obchodních případů vzniká statistika všech fází obchodních příležitostí vyjádřených ve finančních částkách. Získáte tím informace o objemu potenciálních dodávek ve vztahu na plánování výrobypredikci finančních zdrojů i optimalizaci obchodní strategie.

Pro založení Obchodního případu si nejdříve vyhledejte Firmu, pro kterou budete obchodní případ vytvářet. 

 

Klikněte na tlačítko Přidat záznam – Obchodní případ.

 

Vyplňte formulář pro založení Obchodního případu

 

Po kliknutí na tlačítko Uložit se můžete podívat, jak bude obchodní případ vypadat.

Používá technologie Zendesk