Vytvoření položek číselníků (kategorizace záznamů)

Každý záznam v CRM můžete kategorizovat pomocí číselníků. V CRM se nachází množství volných (editovatelných) číselníků, kterým můžete přidávat vlastní položky.

Jedná se o tyto číselníky:

  • V detailu Firmy: Kategorie, Zdroj kontaktu, Obor, Obchodní teritorium, záložka Další údaje: Klasifikace 1,2,3, Právní forma, Obrat, Zaměstnanců, Platební podmínky

  • V detailu Osoby: Kategorie, Typ (u telefonu), záložka Další údaje: Klasifikace 1,2,3, Rodinný stav, Jazyk
  • V detailu Zájemce: Zdroj, Kategorie, Obchodní teritorium, Typ (u telefonu)
  • V detailu Obchodního případu: Stav, Zdroj, Kategorie, záložka Další údaje: Klasifikace 1,2,3
  • V detailu Nabídky/Objednávky: Stav, Kategorie
  • V detailu Projektu: Stav, Kategorie
  • V detailu Produktu: Produktová řada, Kategorie, Sazba DPH
  • V detailu Ceníku: Měna, Kategorie
  • V detailu Aktivity: Kategorie
  • V detailu složky a souboru: Kategorie

 

Před zahájením práce v CRM je dobré si položky číselníků připravit (nemusíte samozřejmě využívat úplně všechny volné číselníky). Je to z toho důvodu, že položku číselníku můžete odstranit až v případě, že není napojena na žádný záznam.

Promyslete si, jaké parametry chcete u záznamů firem, osob, zájemců, obchodních případů atd. sledovat. Sepište si vše na papír a až budete hotovi, začněte tyto položky vkládat do číselníků v CRM.

Jak na to?

Otevřete detail záznamu, např. Firmy (z levého menu vyberte Adresář- Firmy- 2x klikněte na vybranou firmu), a zvolte u vybraného číselníku Editovat položky

 Napište název nové položky a potvrďte tlačítkem Přidat.

 

Vytvořené položky se řadí podle toho, kdy byly založeny. Jejich pořadí můžete ručně měnit

 

V seznamu firem můžete pomocí filtru Kategorie vyhledávat firmy podle jednotlivých položek.

 

Další informace týkající se číselníků a přidávání, editování položek najdete v nápovědě Stavy Obchodního případu.

Pokud chcete číselníky upravovat hromadně, přejděte do nápovědy Správa číselníků. Hromadnou úpravu číselníků může provádět pouze Aministrátor.

Používá technologie Zendesk