Přehled Akcí u Nabídky/Objednávky

Odeslat nabídku emailem (funkce je pouze u Nabídek)

Připravenou nabídku pošlete Kontaktní osobě nebo Klientovi napojenému na Nabídku přímo z CRM, uděláte to přes tlačítko Odeslat nabídku emailem. 

Před odesláním zvolte, který Export chcete zákazníkovi poslat buď Export nabídky pro zákazníka nebo druhou variantu Export nabídky pro zákazníka s obrázky/popisy produktů

Takto odeslaná nabídka se pak zařadí jako Email do Historie.

odeslat_nab_dku_emailem.png

Duplikovat

Nový záznam Nabídky (Objednávky) se stejnými informacemi vytvoříte stiskem volby Duplikovat. Duplikovanou nabídku (objednávku) libovolně upravíte.

Duplikovat k jinému klientovi

Takto nově zduplikovanou Nabídku můžete přiřadit jinému Klientovi. Můžete tak mít jednu vzorovou nabídku, kterou budete přes toto tlačítko kopírovat pro další zákazníky.

Změnit kód nabídky

Pokud potřebuje Nabídku přečíslovat, tak to můžete udělat tímto tlačítkem.

Export

Libovolnou nabídku (objednávku) stiskem tlačítka Export uložíte do počítače ve formátu PDF nebo XLSX.

Bezpečnost

Po kliknutí na tlačítko Bezpečnost se zobrazí okno se systémovými informacemi o Nabídce (Objednávce). Dozvíte se z něj, kdo a kdy ji vytvořil nebo upravil.  

Záznamy vidí jen ti uživatelé, kteří jsou k tomu oprávněni. Každý záznam, ke kterému máte přístup, můžete také zamknout a tak zabránit jeho editaci ostatními uživateli. Znovu jej odemknout pro další uživatele jej můžete buď vy, nebo administrátor.

 

Aktualizovat záznam

Může se stát, že se záznamem současně pracují různí uživatelé. Provedením akce Aktualizovat záznam se zobrazí aktuální podoba Nabídky (Objednávky) i se změnami, které v ní mezitím provedl jiný uživatel.

Smazat

Záznam Nabídky (Objednávky) bude z CRM trvale odstraněn.

 
Používá technologie Zendesk