Přehled Akcí u Nabídky/Objednávky

Duplikovat

Nový záznam Nabídky (Objednávky) se stejnými informacemi vytvoříte stiskem volby Duplikovat. Duplikovanou nabídku (objednávku) libovolně upravíte.

Export

Libovolnou nabídku (objednávku) stiskem tlačítka Export uložíte do počítače ve formátu PDF nebo XLSX.

Bezpečnost

Po kliknutí na tlačítko Bezpečnost se zobrazí okno se systémovými informacemi o Nabídce (Objednávce). Dozvíte se z něj, kdo a kdy ji vytvořil nebo upravil.  

Záznamy vidí jen ti uživatelé, kteří jsou k tomu oprávněni. Každý záznam, ke kterému máte přístup, můžete také zamknout a tak zabránit jeho editaci ostatními uživateli. Znovu jej odemknout pro další uživatele jej můžete buď vy, nebo administrátor.

 

Aktualizovat záznam

Může se stát, že se záznamem současně pracují různí uživatelé. Provedením akce Aktualizovat záznam se zobrazí aktuální podoba Nabídky (Objednávky) i se změnami, které v ní mezitím provedl jiný uživatel.

Smazat

Záznam Nabídky (Objednávky) bude z CRM trvale odstraněn.

 
Používá technologie Zendesk