Přehled Akcí u Projektu

CRM umožňuje na Projektu využít několik akcí:

Exportovat

Tlačítko Exportovat slouží pro uložení záznamu Projektu do počítače ve formátu PDF.

Bezpečnost

Po kliknutí na tlačítko Bezpečnost se zobrazí okno se systémovými informacemi o Projektu. Dozvíte se z něj, kdo a kdy jej vytvořil nebo upravil. Záznamy vidí jen ti uživatelé, kteří k tomu mají příslušné oprávnění.

Každý záznam, ke kterému máte přístup, můžete také zamknout a zabránit tak jeho editaci ostatními uživateli. Znovu jej odemknout pro další uživatele jej můžete buď vy jako vlastník záznamu nebo administrátor.

Aktualizovat záznam

Může se stát, že se záznamem současně pracují různí uživatelé. Provedením akce Aktualizovat se zobrazí aktuální podoba Projektu i se změnami, které v něm mezitím provedl jiný uživatel. 

Smazat

Záznam Projektu bude po odmazání napojených obchodních případů a další historie ze CRM trvale odstraněn. Mazat mohou jen ti uživatelé, kteří k tomu mají oprávnění.

 
Používá technologie Zendesk