Úprava participantů Aktivity

Panel Participanti slouží k přehledu Kontaktních osob, Klientů nebo Leadů, kteří se mají dané aktivity zúčastnit. Význam participantů se může u různých Aktivit mírně lišit:

  • u Úkolu slouží k určení zadavatele a řešitele úkolu,
  • E-mailu zase určuje příjemce, kterým bude e-mail zaslán.

Aktivita typu Úkol může mít pouze jednoho participanta jako svého řešitele. Ostatní Aktivity mohou mít participantů více.

Pokud chcete přidat další účastníky aktivity, klikněte na tlačítko Přidat a ze seznamu Kontaktních osob vyberte další participanty. 

 

Pokud chcete jako participanta přidat Klienta nebo Lead, klikněte na šipku.

 

Kdo aktivitu zakládá, je zároveň jejím Vlastníkem. Vlastníka aktivity můžete změnit. Např. vytváříte aktivitu za kolegu. Stačí kliknout na tlačítko Změnit a ze seznamu uživatelů vybrat nového.

 

V případě aktivit typu Telefonát a Email kliknutím na šipku přepnete mezi Příjemcem a Volajícím, respektive Autorem a Adresátem

Používá technologie Zendesk