Vytváření složek

Jak v CRM software vytvořit novou složku? Úplně jednoduše. :)

V menu klikněte na Dokumenty.

 

Pro vytvoření složky klikněte na tlačítko Nová složka.

 

 

Napište název nové složky a záznam uložte.

 

Složku můžete zařadit do kategorie.

 

Kliknutím na název složky zobrazíte její obsah a nové soubory do ní nahrajete tlačítkem Nahrát soubory.

Každá složka může obsahovat max. 200 souborů.

Pokud chcete měnit pořadí složek, přejděte do nápovědy Přesunutí složek.

Používá technologie Zendesk