Zařazení Produktu do Ceníku

Ceníky v CRM slouží k rozčleňování Produktů dle různých kritérií, např. měny nebo způsobu obchodu. Jak to udělat?

detailu Produktu klikněte na tlačítko Vybrat ceník.

 

Dvojklikem vyberte ceník, do kterého chcete produkt zařadit a volbu potvrďte tlačítkem Vybrat a zavřít.

Upravte ceníkovou cenu produktu.

Na závěr nezapomeňte změny uložit.

Používá technologie Zendesk