Založení Produktu

Pomocí produktů vytvoříte v CRM seznam produktů nebo služeb (jakýsi standardní ceník), které nabízíte svým zákazníkům.

Můžete snadno vytvářet produktové kalkulace a zároveň sledovat prostřednictvím analýzy Prodej dle produktů, kolik produktů se za dané období prodalo.

Vytváření produktů je omezeno uživatelskou rolí. Uživatel s rolí S omezením produkty nezakládá, ani needituje, pouze je zařazuje do obchodních případů a mění jejich prodejní cenu.

Pro vytvoření nového produktu klikněte v menu Obchod na Produkty

 

Klikněte na tlačítko Přidat produkt.  

 

Vyplňte formulář pro založení produktu. 

Používá technologie Zendesk