Změna sazby DPH

CRM můžete mít zaevidováno více sazeb DPH.

Změnu sazby DPH
u konkrétního produktu provádí uživatel s oprávněním editovat číselníky.

Otevřete detail produktu, klikněte na šipku u položky Sazba DPH a vyberte správnou sazbu DPH.

 

Napište novou výši DPH a klikněte na tlačítko Přidat.

Označte sazbu, která má být výchozí. Při zakládání nových produktů se automaticky nastaví tato sazba DPH. 

 

Hromadné změny v číselnících provádí uživatel s oprávněním. Více se dozvíte v nápovědě Správa číselníků.

Používá technologie Zendesk