Které záznamy uživatel vidí

Každému uživateli může administrátor nastavit, zda uvidí pouze své záznamy nebo záznamy všech uživatelů RAYNET CRM nebo záznamy uvnitř konkrétního týmu.

Pro lepší představu, jak toto oprávnění funguje, se podívejte na schémata.

 

 

Nastavení Které záznamy uživatel vidí

Klikněte na uživatele, u kterého chcete provést nastavení (dostanete se k němu přes Nastavení > Správa uživatelů). 

viditelnost_800px.png

 

Zvolte Změnit oprávnění.

role03_800px.png

 

Vyberte, zda uživatel uvidí jen své záznamy, záznamy všech uživatelů nebo záznamy vybraných uživatelů. Nastavení potvrďte tlačítkem Uložit.

viditelnost02.png

 

Nastavení viditelnosti záznamů se netýká Produktů. Produkty jsou viditelné vždy pro všechny uživatele. Uživatelé s rolí S omezenímJen ke čtení nemají právo produkty vytvářet a nevidí jejich nákladové položky.

Další nastavení oprávnění:

Používá technologie Zendesk