Přehled Akcí u Klienta

Pod tlačítkem Akce najdete další užitečné funkce a možnosti, co se záznamem klienta v CRM dělat.

mceclip0.png

 

Kopírovat údaje z rejstříku

Po napsání názvu klienta nebo jeho IČ systém dohledá přesnou adresu klienta uvedenou v obchodním rejstříku.

Vyhledat ve firmy.cz

Toto tlačítko otevře stránku firmy.cz s vyhledanými záznamy, které se týkají názvu daného klienta.

Vygooglit

Tlačítkem Vygooglit otevřete novou stránku na google.cz s nalezenými záznamy, které se týkají názvu daného klienta.

Export

Tlačítkem Export uložíte záznam do souboru PDF či VCF. První zmiňovaný je soubor pro Adobe Acrobat (Adobe Reader), zatímco přípona VCF určuje elektronickou vizitku pro výměnu osobních dat.

Bezpečnost

Tlačítko zobrazí okno se systémovými informacemi o záznamu. Dozvíte se z něj, kdo a kdy záznam vytvořil (resp. upravil) nebo jaká je platnost záznamu. Záznamy typu Klient, Kontaktní osoba, Lead, Obchodní případ, Nabídka, Objednávka a Projekt vidí jen ti uživatelé, kteří k tomu mají oprávnění.

Uživatel má pak dále možnost libovolný záznam, ke kterému má přístup, zamknout a tím zabránit jeho editaci ostatními uživateli. Odemknout jej pak může buď tentýž uživatel, nebo administrátor.

 

Sloučit s jiným klientem

Toto tlačítko umožňuje sloučit klienta s jiným klientem. Více o slučování najdete zde.

Aktualizovat záznam

Toto tlačítko slouží pouze k aktualizaci záznamu klienta. Pokud provedete v záznamu změny, nemusí se ihned projevit. Toto tlačítko zajistí, že data, která si prohlížíte, jsou aktuální.

Zneplatnit

Zneplatněním záznamu docílíte toho, že záznam nebude v seznamu klientů dále viditelný, přesto v CRM bude stále uložený. Pokud chcete zobrazit tyto neplatné záznamy, klikněte na tlačítko Zobrazit i neplatné, které se nachází v záhlaví seznamu klientů.

mceclip3.png

Smazat

Záznam bude z CRM po odmazání všech vazeb trvale odstraněn. Pokud chcete firmu odstranit, ale nechcete odmazávat veškeré vazby, využijte funkci zneplatnění.

 
Používá technologie Zendesk