Převedení Leadu

"Studený kontakt" alias Lead máte rozkomunikovaný a potřebujete s ním pracovat na "vyšší úrovni" (evidovat obchodní dokumenty). Z leadu se vám vyklubal regulérní klient. Pojďme si tedy říct, co s ním lze v CRM provést. :)

Na který záznam Lead převést?

Lead můžete převést na:

  • Klienta > tento typ převodu vyberete tehdy, když se jedná o fyzickou osobu nebo chcete evidovat pouze společnost bez další vazby na konkrétní osobu
  • Kontaktní osobu > tento převod vyberete tehdy, když chcete založit nového klienta a k němu zaevidovat novou osobu, se kterou komunikujete (mezi klientem a osobou vznikne vazba). 
    Nebo vyberete už zaevidovaného klienta a k němu založíte novou osobu.
  • Obchodní případ > tento typ převodu vyberete tehdy, když chcete založit nového klienta, k němu zaevidovat novou osobu a zároveň k nim vytvořit novou zakázku.
    Nebo vyberete stávajícího klienta, pro kterého nový obchodní případ vytvoříte.

Při převodu se přenáší i všechny aktivity, které byly na lead napojeny. Vše najdete v Historii záznamu, na který lead převedete.

Převedení Leadu

V detailu Leadu klikněte na tlačítko Akce > Převést lead na…

prevod_800px.png

 

Vyberte, na který záznam jej chcete převést – např. Obchodní případ

prevod02.png

 

Vyberte, zda obchodní případ založíte pod klienta, který už je v adresáři evidován, nebo vytvoříte nového. 

prevod03.png

 

Dvojklikem vyberte, ke kterému klientovi budete chtít osobu a obchodní případ zaevidovat. 

prevod04.png

 

Vyberte, zda obchodní případ vytvoříte pro novou kontaktní osobu nebo ji vyberete ze seznamu už založených osob. (Případně vyberte možnost Ne, pokud obchodní případ nechcete zakládat pod kontaktní osobu).

prevod05.png

 

Vyplňte údaje pro založení nové kontaktní osoby a pokračujte tlačítkem Další.

prevod06.png

 

Pokud potřebujete, upravte formulář obchodního případu a klikněte na tlačítko Dokončit a Otevřít.  

prevod07.png

 

Nově vytvořený obchodní případ je propojený s klientem Porost a kontaktní osobou Klára Kopřivová. 

prevod08.png

Používá technologie Zendesk