Přehled Akcí u Leadu

Převést zájemce na...

Více se dozvíte v samostatné nápovědě pro Převedení leadu.

Exportovat

Tlačítkem Exportovat uložíte do počítače záznam Leadu do souboru PDF či VCF (elektronická vizitka).

Bezpečnost

Stisknutím tlačítka Bezpečnost se zobrazí okno se systémovými informacemi o Leadu. Dozvíte se z něj, kdo a kdy jej vytvořil nebo upravil.

Záznamy vidí jen ti uživatelé, kteří jsou k tomu oprávněni.

Každý záznam, ke kterému máte přístup, můžete také zamknout a tak zabránit jeho editaci ostatními uživateli. Znovu jej odemknout pro další uživatele jej můžete buď vy, nebo administrátor.

Používá technologie Zendesk