Přehled Akcí u Leadu

Nad Leadem lze v CRM provádět několik Akcí: 

akce_800px.png

Převést lead na...

Záznam leadu s celou jeho Historií je možné převést na Klienta, Kontaktní osobu nebo Obchodní případ. Více se dozvíte v samostatné nápovědě pro Převedení leadu.

Kopírovat údaje z rejstříku

Po napsání názvu klienta nebo jeho IČ systém dohledá přesnou adresu klienta uvedenou v obchodním rejstříku.

Exportovat

Tlačítkem Exportovat uložíte do počítače detail leadu v PDF. Export můžou provést uživatelé, kteří k tomu mají oprávnění

Bezpečnost

Stisknutím tlačítka Bezpečnost se zobrazí okno se systémovými informacemi o leadu. Dozvíte se z něj, kdo a kdy jej vytvořil nebo upravil.

Záznamy vidí jen ti uživatelé, kteří jsou k tomu oprávněni.

Každý záznam, ke kterému máte přístup, můžete také zamknout a tak zabránit jeho editaci ostatními uživateli. Znovu jej odemknout pro další uživatele jej můžete buď vy, nebo administrátor.

Sloučit s jiným leadem

Pokud se stane, že totožný lead zaevidujete dvakrát, můžete záznamy sloučit do jednoho. Při sloučení se přenesou i všechny záznamy z Historie a slučovaný záznam se smaže. 

Aktualizovat záznam

Když provedete v záznamu leadu změny, nemusí se ihned projevit. Toto tlačítko zajistí, že data, která si prohlížíte, jsou aktuální.

Smazat

Záznam leadu můžete smazat, pokud je jeho Historie prázdná (nejsou na lead napojeny žádné další záznamy). V opačném případě se objeví hláška, že záznam nelze smazat.

Používá technologie Zendesk