Přehled Akcí u Aktivit

Vytvořit opakování

Máte pravidelné schůzky, telefonáty nebo porady? U každé Aktivity si pomocí volby Vytvořit opakování snadno nastavíte interval, v jakém se má Aktivita opakovat.

Nemusíte tak vytvářet novou Aktivitu pro každé datum zvlášť. Snadno si nastavíte nejen interval opakování, ale i jejich počet nebo například datum, kdy se má opakování ukončit

Jakmile u Aktivity nastavíte opakování, v RAYNETu se automaticky vytvoří její kopie v nastavených intervalech. 

Kopie můžete upravovat hromadně i zvlášť (systém se vás při každé úpravě zeptá, zda chcete změnu provést pouze v jedné aktivitě, nebo ve všech).

Nastavit připomenutí

U každé Aktivity si můžete pomocí volby Připomenutí nastavit čas, ve kterém vám RAYNET zašle upozornění.

Nastavení uživatele můžete nastavit automatické připomenutí začátku pro všechny vytvářené Aktivity.

Upozornění na Aktivitu si můžete nechat zasílat e-mailem, notifikací přímo v RAYNETu nebo oběma způsoby najednou. Jan notifikace nastavit, najdete v této nápovědě.

Duplikovat

Nový záznam Aktivity se stejnými informacemi vytvoříte stiskem volby Duplikovat. Duplikovanou aktivitu můžete libovolně upravovat.

Realizovat

Provedením akce Realizovat změníte stav Aktivity na Realizován. Využijete to například u splněných úkolů, ukončených schůzek nebo vyřízených e-mailů. Aktivitě se automaticky doplní také datum a čas realizace. Realizované a nerealizované Aktivity od sebe snadno odlišíte i v Kalendáři.

 

Exportovat

Libovolnou aktivitu stiskem tlačítka Exportovat uložíte do počítače ve formátu PDF. 

Bezpečnost

Stisknutím tlačítka Bezpečnost se vám zobrazí okno se systémovými informacemi o Aktivitě. Dozvíte se z něj, kdo a kdy ji vytvořil nebo upravil a jakou má platnost.

Záznamy vidí jen ti uživatelé, kteří jsou k tomu oprávněni. Každý záznam, ke kterému máte přístup, můžete také zamknout a tak zabránit jeho editaci ostatními uživateli. Znovu jej odemknout pro další uživatele jej můžete buď vy, nebo administrátor.

Aktualizovat záznam

Může se stát, že se záznamem současně pracují různí uživatelé. Provedením akce Aktualizovat záznam se zobrazí aktuální podoba Aktivity i se změnami, které v ní mezitím provedl jiný uživatel.

Smazat

Záznam Aktivity bude z RAYNETu trvale odstraněn.

Používá technologie Zendesk