Přehled Akcí u Aktivit

CRM umožňuje nad Aktivitami vytvářet několik Akcí:

akce_800px.png

Vytvořit opakování

Máte pravidelné schůzky, telefonáty nebo porady? U každé Aktivity si pomocí volby Vytvořit opakování snadno nastavíte interval, v jakém se má Aktivita opakovat. Nemusíte tak vytvářet novou aktivitu pro každé datum zvlášť. 

Jakmile u Aktivity nastavíte opakování, v RAYNETu se automaticky vytvoří její kopie v nastavených intervalech. 

Kopie můžete upravovat hromadně i zvlášť (systém se vás při každé úpravě zeptá, zda chcete změnu provést pouze v jedné aktivitě, nebo ve všech).

akce02.png

Nastavit připomenutí

U každé Aktivity si můžete pomocí volby Připomenutí nastavit čas, ve kterém vám RAYNET zašle upozornění.

Upozornění na Aktivitu přijde buď e-mailem, notifikací přímo v RAYNETu nebo oběma způsoby najednou. Pokud používáte mobilní aplikaci, zobrazí se upozornění i v mobilu. Jak notifikace nastavit, najdete v této nápovědě.

akce03.png

Duplikovat

Nový záznam Aktivity se stejnými informacemi vytvoříte stiskem volby Duplikovat. Duplikovanou aktivitu můžete libovolně upravovat.

Exportovat

Libovolnou aktivitu stiskem tlačítka Exportovat uložíte do počítače jako PDF. 

Bezpečnost

Stisknutím tlačítka Bezpečnost se vám zobrazí okno se systémovými informacemi o Aktivitě. Dozvíte se z něj, kdo a kdy ji vytvořil nebo upravil.

Záznamy vidí jen ti uživatelé, kteří jsou k tomu oprávněni. Každý záznam, ke kterému máte přístup, můžete také zamknout a tak zabránit jeho editaci ostatními uživateli. Znovu jej odemknout pro další uživatele jej můžete buď vy, nebo administrátor.

akce04.png

Aktualizovat záznam

Když provedete v aktivitě změny, nemusí se ihned projevit. Toto tlačítko zajistí, že data, která si prohlížíte, jsou aktuální.

Smazat

Záznam aktivity můžete smazat, pokud je její Historie prázdná (nejsou na ni napojeny žádné další aktivity). V opačném případě se objeví hláška, že záznam nelze smazat.

Používá technologie Zendesk