Vytváření aktivity v Kalendáři

V CRM Kalendáři vytvoříte aktivitu hned několika způsoby:

  • dvojklikem na řádek, kdy má být aktivita naplánována;
  • tažením myši přes tolik řádků, kolik má aktivita trvat (jeden řádek = 30minut);
  • přes tlačítko Nový v záhlaví kalendáře.

zalozeni_aktivity.png

 

Vyberte typ aktivity, který chcete založit. 

zalozeni_aktivity02.png 

 

Datum a čas jsou automaticky vyplněny podle toho, na jaký den a řádek kalendáře jste při vytváření klikli. Další políčka jsou pak ve Vaší režii.

zalozeni_aktivity03.png

Používá technologie Zendesk