Vytváření aktivity v Kalendáři

Novou Aktivitu vytvoříte dvojitým klikem na kterýkoliv den nebo kterýkoliv řádek hodiny.

Novou Aktivitu vytvoříte také následujícím způsobem:

  • Kliknete na tlačítko Nový v záhlaví kalendáře
  • Přetáhnete myší tolik řádků, kolik času má aktivita trvat

 

 

Poté, co v Kalendáři zadáte pokyn k vytvoření nové Aktivity, objeví se dialogové okno.

V něm vyberte typ Aktivity, kterou chcete vytvořit. Standardně je to Úkol, Schůzka, Událost, Email, Telefonát nebo Dopis.

 

 

 

Po vybrání některého z typů se zobrazí okno s detailním záznamem nově vytvářené Aktivity. Pole vlastník (respektive zadavatel v případě typu Aktivity Úkol), datum, začátek a případně i konec Aktivity jsou již předvyplněny.

Datum a čas jsou v záznamu Aktivity vyplněny podle toho, na jaký den a řádek Kalendáře jste při vytváření kliknuli. Pokud vytváříte novou Aktivitu, je její výchozí délka nastavena na půl hodiny. Délku můžete samozřejmě libovolně upravit.

 

 
Používá technologie Zendesk