Náhledy Kalendáře

Se CRM kalendářem můžete pracovat ve třech režimech pohledů – měsíčním, týdenním a denním. Mezi pohledy přepnete kliknutím na název záložky (Den/Týden/Měsíc). Výchozí zobrazení Kalendáře je týdenní. Lze však upravit v Nastavení Kalendáře.

 

 

Týdenní náhled Kalendáře 

Každý den je v týdenním pohledu zobrazen v jednom sloupci. Jednotlivé řádky představují hodiny a každá z  Aktivit má umístění a rozsah na řádcích přesně odpovídajících časovým údajům. Rozsah Aktivity je v sloupci Kalendáře většinou omezen na výšku časem začátku a konce aktivity.

V některých případech se ale setkáte s Aktivitou, jejíž platnost bude přesahovat do několika dnů - typicky dovolená, nemocenská nebo služební cesta. Taková Aktivita se v CRM označuje jako vícedenní aktivita

 

Denní náhled Kalendáře

V denním pohledu je zobrazení Aktivit nejpodrobnější. Se záznamy se pracuje stejně jako v týdenním pohledu. Jediný rozdíl spočívá v tom, že se na řádek (a tedy danou hodinu) vejde více aktivit.

 

 

To se hodí v situacích, kdy potřebujete zobrazit denní rozvrh více uživatelů najednou nebo naplánovat novou hromadnou Aktivitu tak, aby vyhovovala všem a nekřížila se s jinými důležitými aktivitami.

Měsíční náhled Kalendáře

Tento pohled zobrazuje všechny dny zvoleného měsíce. Dny v měsíčním pohledu mají v záhlaví označení dne v týdnu. Každý týden má na řádku své pořadové číslo v roce. Dny z minulého a následujícího měsíce jsou popsány šedě, aktuální den poznáte podle zeleného podbarvení.

 

U každého dne je podle velikosti okna zobrazeno několik prvních Aktivit a případně také informace, kolik dalších aktivit den obsahuje. Aktivity jsou přehledně označeny ikonou a barvou. Ikona značí typ aktivity, barva pak kategorii.

U Aktivit si zobrazíte jejich stručný náhled, přesunete je na jiný den, zobrazíte jejich detail nebo vytvoříte novou Aktivitu. Více se dozvíte v nápovědách Stručný náhled aktivity, Otevření detailu aktivity,  Přesouvání aktivity,  Pravé tlačítko myši,  Nenaplánované aktivity.

 
Používá technologie Zendesk