Změna hesla

Stávající heslo, které používáte pro přihlášení do RAYNETu, můžete kdykoli snadno změnit.

Klikněte na své jméno, které najdete v pravém horním rohu.

 

Zvolte Změnit heslo.

 

Zadejte stávající heslo a následně napište heslo nové. Změnu potvrďte tlačítkem Uložit.

Používá technologie Zendesk