Přesunutí složky

Jak v CRM přesunout celou složku

V menu klikněte na Dokumenty.

 

Pro řazení složek zvolte Přeorganizovat.

 

Všechny vytvořené složky jsou součástí hlavní složky Dokumenty.

 

Chycením a tažením složky změníte její zařazení. 

 

Složka Smlouvy je nyní podsložkou složky Obchod.

 
Používá technologie Zendesk