Přehled Akcí u Ceníku

CRM umožňuje nad ceníkem provádět několik Akcí:

Export

Tlačítko Export slouží pro uložení záznamu Ceníku do počítače ve formátu PDF nebo XLSX.

Bezpečnost

Stisknutím tlačítka Bezpečnost se vám zobrazí okno se systémovými informacemi o Ceníku. Dozvíte se z něj, kdo a kdy jej vytvořil nebo upravil.

Záznamy vidí jen ti uživatelé, kteří jsou k tomu oprávněni. Každý záznam, ke kterému máte přístup, můžete také zamknout a tak zabránit jeho editaci ostatními uživateli. Znovu jej odemknout pro další uživatele jej můžete buď vy, nebo administrátor.

Aktualizovat záznam

Může se stát, že se záznamem současně pracují různí uživatelé. Provedením akce Aktualizovat se zobrazí aktuální podoba Ceníku i se změnami, které v něm mezitím provedl jiný uživatel.

Zneplatnit

Stiskem volby Zneplatnit docílíte toho, že záznam daného Ceníku nebude v seznamu ceníků dále viditelný. V CRM ale bude stále uložen. Pokud chcete v seznamu zobrazit i zneplatněné Ceníky, klikněte na tlačítko Zobrazit i neplatné, které najdete v záhlaví seznamu ceníků.

Smazat

Záznam Ceníku bude z CRM trvale odstraněn.

Používá technologie Zendesk