Štítky

Štítky jsou silným nástrojem, který pomáhá v CRM ke vhodnému třídění a filtrování záznamů. 

Nespornou výhodou štítků je to, že jeden záznam může mít přidělených více štítků najednou (zatímco položka číselníku může být vybrána vždy jen jedna, např. položka číselníku Kategorie nebo Obchodního teritoria...).

Štítky najdete ve všech typech záznamů v levém dolním rohu.

Vytvoření štítku

Otevřete např. detail Klienta a klikněte na ikonu malého zeleného plus vedle názvu Štítky

stitky_800px.png  

Napište název štítku a potvrďte tlačítkem Uložit

stitky02.png

 

Při zadávání názvu funguje našeptávání již vytvořených štítků. Takže pokud budete chtít stejný štítek použít znovu u jiného záznamu, stačí pouze napsat počáteční písmena. 

stitky03.png

 

Filtrování podle štítků 

Pro vyhledání Klientů označených daným štítkem využijte Pokročilý filtr.

stitky04_800px.png

 

Napište název štítku a klikněte na tlačítko Použít

stitky05.png

 

Ve vyfiltrovaném seznamu budete mít pouze ty Klienty, kteří jsou označeni daným štítkem

Záznamy, které obsahují konkrétní štítek odfiltrujete i tak, když v detailu konkrétního záznamu kliknete na název štítku.

 

Filtrování podle více štítků najednou

Filtrovat můžete podle více štítků najednou. Pokud chcete, aby filtrované záznamy obsahovaly všechny vybrané štítky, klikněte na název štítku a označte ho jako Povinný

stitky08.png

 

Negativní filtrování

Můžete filtrovat také negativně (reverzně). Pokud chcete zobrazit pouze záznamy, které neobsahují zadaný štítek, vyberete variantu Negativní - záznamy nesmí obsahovat tento štítek.

negativn__filtr.png

 

Smazání štítků

Štítek z konkrétního záznamu smažete přes červený křížek, který se objeví po najetí myši na název štítku.

stitky06_800px.png

 

Hromadná editace štítků 

Pokud chcete štítky smazat hromadně nebo je přejmenovat, můžete to udělat v Nastavení aplikace > Štítky. Přístup do Nastavení má pouze Administrátor.

stitky07.png

Používá technologie Zendesk