Štítky

Štítky jsou silným nástrojem, který pomáhá v třídění a filtrování záznamů. Pokud již používáte všechny číselníky a stále vám další chybí, využijte právě štítky pro zařazení záznamu do dalších skupin.

Nespornou výhodou štítků je i to, že jeden záznam může mít přidělených více štítků najednou (zatímco položka číselníku může být vybrána vždy jen jedna, např. položka číselníku Kategorie nebo Obchodního teritoria...).

Štítky najdete ve všech typech záznamů v levém dolním rohu.

Otevřete např. detail Klienta a klikněte na ikonu malého zeleného plus vedle názvu Štítky

  

Napište název štítku a potvrďte tlačítkem Uložit

 

Při zadávání názvu funguje našeptávání již vytvořených štítků. Takže pokud budete chtít stejný štítek použít znovu u jiného záznamu, stačí pouze napsat počáteční písmena. 

 

Pro vyhledání Klientů označených daným štítkem využijte Pokročilý filtr.

 

Napište název štítku a klikněte na tlačítko Aplikovat

 

Ve vyfiltrovaném seznamu budete mít pouze ty Klienty, kteří jsou označeni daným štítkem

Pokud budete chtít filtrovat podle více štítků, stačí, když názvy štítků oddělíte čárkami. Tím docílíte toho, že se odfiltrují všechny záznamy, které obsahují alespoň jeden z vyhledávaných štítků. Pokud chcete vyhledat záznamy, které obsahují všechny štítky zároveň, napište před název štítku + (např. +školení úspěchu, +VIP, +dárek).

Záznamy, které obsahují konkrétní štítek odfiltrujete i tak, když v detailu konkrétního záznamu kliknete na název štítku.

Používá technologie Zendesk