Počet realizovaných aktivit

Analýzu tvoří data z aktivit, jak už sám název napovídá. Proto, aby vám analýza poskytla reálný pohled na aktivity celého vašeho týmu, je třeba aktivity používat :) Analýza je on-line, tzn. aktualizuje se ihned po zrealizování kterékoli aktivity

Jak vidí analýzy jednotliví uživatelé podle rolí a oprávnění, které mají nastaveny?

Počet realizovaných aktivit

Počet realizovaných aktivit vám ukáže, jak aktivní byli jednotliví uživatelé co do počtu činností, které zvládli za vybrané období udělat.

V analýze se zobrazují všechny aktivity, které jsou v CRM ve stavu Realizováno.

Počet realizovaných aktivit najdete v hlavním menu pod položkou Analýzy

 

V analýze uvidíte, kolik aktivit jednotliví uživatelé zrealizovali v daném období.

 

V záložce Tabulka najdete počty jednotlivých aktivit podle konkrétních uživatelů.

 

Kliknutím na tlačítko Export dostanete celou tabulku do Excelu (pro případ že byste potřebovali s daty tvořit další analýzy).

Tlačítkem Vytisknout si můžete graf i tabulku hodit na papír :)

 

Filtrování

V grafu i v tabulce můžete filtrovat.

Kliknutím na názvy aktivit legendě, vypnete ty, které nechcete v grafu vidět (názvy zešediví). 

 

Pro podrobnější filtrování použijte různé kombinace položek filtru.

 

Pokud budete filtrovat podle stálých kritérií, kombinaci položek filtru uložte.

Nový filtr pojmenujte, ať víte, podle čeho vlastně filtrujete :)

 

Kdykoli analýzu rozkliknete, můžete vlastní filtr použít. 

Používá technologie Zendesk