Detailní záznam o Leadu

Leadem v CRM myslíme záznam osoby nebo firmy, který zatím nelze jednoznačně nebo přesně zařadit. Nevíte, co se z něho může vyklubat (proto má ikonu vajíčka :)). Později můžete záznam Leadu převést na Klienta, Kontaktní osobu nebo Obchodní případ.

K záznamu Leadu přidáte pouze Aktivity – nikoliv další osoby nebo obchodní dokumenty.

Pokud chcete s Leadem pracovat jako s Klientem, Kontaktní osobou nebo Obchodním případem, je třeba jej na některý z těchto typů záznamů převést. Více se dozvíte v nápovědě o Převedení leadu. 

Lead může vzniknout také přeposláním e-mailu přes E-mailovou asistentku nebo vyplněním webového formuláře (v případě, že je vytvořena integrace mezi CRM a webovým formulářem).

Používá technologie Zendesk