Vazba Kontaktní osoby na více Klientů

Každá Kontaktní osoba evidovaná v CRM může mít vazby i na jiné Klienty, než jen na toho, pro kterého primárně pracuje. Např. Lukáš Kladívko pracuje u Klienta Zatloukat, zatloukat v.o.s., ale zároveň má vazby na klienta BETON EU a.s., Natřemvámto s.r.o. a Nepoteče s.r.o. Znalost těchto vazeb se může při obchodování hodit.

Vazbu Kontaktní osoby na další Klienty vytvoříte v detailu záznamu dané kontaktní osoby pomocí tlačítka Vytvořit vazbu

mceclip0.png

 

Vyberte Klienta, na kterého chcete Kontaktní osobu navázat. 

mceclip1.png

 

Vyplňte, jaký je vztah Kontaktní osoby k danému Klientovi, a záznam uložte stisknutím tlačítka Uložit. 

mceclip2.png

 

Na detailu Klienta pak Kontaktní osobu najdete v sekci Kontaktní osoby tzv. pod čarou Osoby s vedlejší vazbou. Odkaz je proklikávací.mceclip3.png

 
Používá technologie Zendesk