Přehled Akcí u Kontaktní osoby

Export

Tlačítkem Export uložíte do počítače záznam Kontaktní osoby do souboru PDF či VCF (elektronická vizitka).

Bezpečnost

Stisknutím tlačítka Bezpečnost se vám zobrazí okno se systémovými informacemi o Osobě. Dozvíte se z něj, kdo a kdy jej vytvořil nebo upravil a jakou má platnost.

Záznamy vidí jen ti uživatelé, kteří jsou k tomu oprávněni. 

Každý záznam, ke kterému máte přístup, můžete zamknout a tím zabránit jeho editaci ostatními uživateli. Odemknout jej pak můžete buď vy nebo administrátor. 

Aktualizovat záznam

Může se stát, že se záznamem současně pracují různí uživatelé. Provedením akce Aktualizovat se zobrazí aktuální podoba záznamu Kontaktní osoby i se změnami, které v ní mezitím provedl jiný uživatel. 

Zneplatnit

Stiskem volby Zneplatnit docílíte toho, že záznam dané Kontaktní osoby nebude v seznamu kontaktních osob dále viditelný. V CRM ale bude stále uložen. Pokud budete chtít v seznamu zobrazit i zneplatněné Kontaktní osoby, kliknete na tlačítko Zobrazit i neplatné, které se nachází v záhlaví seznamu kontaktních osob. 

Smazat

Záznam kontaktní osoby bude z CRM po odstranění všech vazeb trvale odstraněn.

Používá technologie Zendesk