Přehled Akcí u Kontaktní osoby

Nad Kontaktními osobami lze v CRM spouštět několik Akcí.


mceclip0.png

Export

Tlačítkem Export uložíte do počítače záznam Kontaktní osoby do souboru PDF či VCF (elektronická vizitka).

Bezpečnost

Stisknutím tlačítka Bezpečnost se vám zobrazí okno se systémovými informacemi o Osobě. Dozvíte se z něj, kdo a kdy jej vytvořil nebo upravil a jakou má platnost.

Záznamy vidí jen ti uživatelé, kteří jsou k tomu oprávněni. 

Každý záznam, ke kterému máte přístup, můžete zamknout a tím zabránit jeho editaci ostatními uživateli. Odemknout jej pak můžete buď vy nebo administrátor. 

Sloučit s jinou osobou

Akce umožňuje sloučit danou Kontaktní osobu s jinou. To se hodí v případě nalezení duplicitních záznamů. Více o logice slučování se dozvíte zde.

Aktualizovat záznam

Může se stát, že se záznamem současně pracují různí uživatelé. Provedením akce Aktualizovat se zobrazí aktuální podoba záznamu Kontaktní osoby i se změnami, které v ní mezitím provedl jiný uživatel. 

Zneplatnit

Stiskem volby Zneplatnit docílíte toho, že záznam dané Kontaktní osoby nebude v seznamu kontaktních osob dále viditelný. V CRM ale bude stále uložen. Pokud budete chtít v seznamu zobrazit i zneplatněné Kontaktní osoby, kliknete na tlačítko Zobrazit i neplatné, které se nachází v záhlaví seznamu kontaktních osob. 

mceclip2.png

Smazat

Záznam kontaktní osoby bude ze CRM po odstranění všech vazeb trvale odstraněn. K akci je třeba mít oprávnění.

Používá technologie Zendesk