Přesouvání aktivity v Kalendáři

Každodenní práci s Aktivitami v Kalendáři vám usnadní praktická funkce Přesun aktivity pomocí pouhého přetažení typu Drag&Drop (táhni a pusť) do jiného dne nebo hodiny.

Záznam aktivity můžete přesouvat:

  • V čase v rámci jednoho dne (Aktivitu přesunete v sloupci na jiný řádek)
  • Mezi dnytýdenním pohledu na Kalendář (Aktivitu přesunete do jiného sloupce)
  • Mezi dnyměsíčním pohledu na Kalendář 

 

Kalendář umožňuje přesun aktivity v půlhodinových intervalech. Přesný čas (například 9:42) si samozřejmě snadno nastavíte v detailu Aktivity.

 

 

Obdobným způsobem u Aktivity zkrátíte či prodloužíte její trvání. Stačí kurzorem uchopit dolní hranu záznamu Aktivity v Kalendáři a posunout ji směrem nahoru (tím trvání zkrátíte), nebo dolů (tím dobu trvání aktivity prodloužíte). Změna je opět možná v půlhodinových intervalech; přesný čas si pak nastavíte v detailu Aktivity.

 

 
Používá technologie Zendesk