Pravé tlačítko myši v Kalendáři

Kliknutím na pravé tlačítko myši nad kteroukoliv Aktivitou v Kalendáři se vám objeví kontextové menu s řadou možností. 

  • Nastavíte zde stav Aktivity na Realizováno, nebo Zrušeno

  • Položkou Přesunout změníte datum Aktivity v Kalendáři (vše ostatní včetně času zůstane zachováno)

  • Aktivitu můžete rovnou z kalendáře Duplikovat
  • Aktivitu zde také můžete smazat nebo volbou Upravit aktivitu přejít do jejího detailního záznamu

 

 

 
Používá technologie Zendesk