Pravé tlačítko myši v Kalendáři

Kliknutím na pravé tlačítko myši nad kteroukoliv Aktivitou v CRM Kalendáři se vám objeví kontextové menu s řadou možností. 

  • Nastavíte zde stav Aktivity na Realizováno, nebo Zrušeno.

  • Položkou Přesunout změníte datum Aktivity v Kalendáři (vše ostatní včetně času zůstane zachováno).

  • Aktivitu můžete rovnou z kalendáře Duplikovat.
  • Aktivitu zde také můžete Smazat nebo volbou Upravit aktivitu přejít do jejího detailního záznamu.

  • Volba Vytvořit navazující aktivitu umožňuje na danou aktivitu napojit další navazující záznam - Aktivitu nebo Obchodní případ. Zvolený typ záznamu bude mít předvyplněný kontext podle původní aktivity.

 

 
Používá technologie Zendesk