16. Vytvořil se mi lead. Jak jej převedu na jiný záznam v adresáři?

V CRM software převedete Lead v jeho detailním pohledu přes tlačítko Akce > Převést Lead na... Pak si vyberete, na který záznam chcete lead převést:

  • Klienta nebo
  • Kontaktní osobu nebo
  • Obchodní případ.

Při převádění Leadu na Kontaktní osobu si můžete vybrat, zda chcete Kontaktní osobu navázat na již evidovaného Klienta nebo na nového Klienta, případně zda chcete Lead převést na Kontaktní osobu bez vazby na Klienta.

Také u převádění na Obchodní případ je možné si vybrat z více možností - buď navázání Obchodního případu na již evidovaného nebo na nového Klienta.

lead.png

 

Koukněte na krátký videonávod.

Používá technologie Zendesk